Süleyman Murat TAĞIL

Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum. Tıp eğitimi ve bilgiyi paylaşmak benim için adeta bir tutku olduğundan, girdiğim ilk TUS’ta Ankara Tıp Fakültesi Anatomi bölümünü tercih ettim ve 2002 yılında anatomi uzmanı oldum. 2003 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında değişik üniversitelerde akademik çalışmalarda bulundum, 2009'da doçent ve 2014'te de profesör ünvanını aldım. Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri, FTR ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okullarında anatomi lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdim. Bu süreçte ulusal ve uluslararası olmak üzere bilimsel dergilerde çok sayıda makalem yayımlandı.

Öğretim üyeliğine başladığım 2003 yılında gelen teklifler üzerine hafta sonlarında da TUS hazırlık dersanelerinde anatomi dersleri vermeye başladım. Bu bağlamda Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Edirne'den Van'a kadar 22 değişik ilde 25.000'den fazla tıp ve diş hekimliği öğrencisi ve mezunlarına TUS ve DUS anatomi dersleri verdim. En bilineni "İnfotus SMT Anatomi" (7 baskı, 40,000 basım) olmak üzere 10'dan fazla anatomi konu ve soru kitabı yazdım. Öğrencilerim arasında ismimin baş harflerini ifade eden "SMT" olarak bilinirim.

TUS hazırlık derslerinde tüm anatomi müfredatını toplam 4 günde (32 ders saati) anlattım. Slaytlarımda onlarca değişik hafıza tekniği, mnömonik ve akronimler kullandım. Eğlenceli ve hafızada kolay kalıcı bu anlatımlar sonucu öğrencilerimden hep olumlu geri bildirimler aldım. Geliştirdiğim özgün anlatım teknikleriyle, öğrencilerin gözünde bir kâbus olarak görünen anatomiyi zevkli ve kolay öğrenilebilir bir ders haline getirmiş olmam beni “SMTANATOMİ” olarak markalaştırdı.

Pandemi sürecinin de etkisiyle eğitimlerin fiziki ortamdan sanal ortama kaymasıyla birlikte bir web sayfası kurdum ve anatomi derslerini çoktan seçmeli sınavlara yönelik olarak kendi web sayfamdan offline olarak vermeye başladım. 5000’in üzerinde kayıtlı öğrencimle bu eğitimlere devam etmekteyim.

“SMT ANATOMİ Video Notlarım” adlı bu eseri ve çizimleri 2 yıl süren 1000’e yakın anatomi illüstrasyonlarını özellikle videolarımı izlerken rahatlıkla takip edebilmeniz için slaytlarımdan oluşturdum.

www.smtanatomi.com ve www.youtube.com/smtanatomi sayfalarımdan öğrencilerime;

- TUS/DUS benzeri sınavlara yönelik,

- Tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri, fizyoterapi ve sağlık bilimleri yüksek okullarındaki komite, kurul, blok, vize ve final sınavlarında

Anatomiye sadece nasıl çalışacaklarını, neleri bilmeleri gerektiğini değil öğrendiklerini hafızalarında daha kolay nasıl tutacaklarını da göstermeye çalışıyorum.

İletişim
Sosyal Medya